Ankica Jurić Tilić dobitnica je Nagrade Grada Zagreba

Ankica Jurić Tilić, dugogodišnja članica Hrvatske udruge producenata, dobitnica je Nagrade Grada Zagreba.

Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se za najviše zasluge i postignute rezultate u promicanju kulture, umjetnosti i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.

Ankica Jurić Tilić diplomirala je komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomantica je međunarodne profesionalne škole EAVE-a, članica ACE-a, inicijative Producers on Move i Europske filmske akademije. Kao producentica potpisala je trideset dugometražnih igranih filmova, nekoliko TV serija i cijeli niz kratkih filmova. Producentica je u produkcijskoj kući Kinorama i predaje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu te na međunarodnoj školi EAVE. 2019. je na svečanoj ceremoniji Europske filmske akademije nagrađena Eurimages Co-production Award, a 2013. HRUP joj je dodijelio Nagradu Albert Kapović.

Čestitamo!

Ankica Jurić Tilić dobitnica je Nagrade Grada Zagreba