Kontakti

Hrvatska udruga producenata
Ilica 159
10 000 Zagreb
Hrvatska

MB: 01719009
OIB: 50898554465
IBAN: HR5924840081106322117

tajnistvo@hrup.hr

Predsjednica:
Maja Vukić

Dopredsjednik:
Hrvoje Laurenta

Upravni odbor:
Marina Andree Škop, Tibor Keser, Hrvoje Laurenta, Tina Tišljar, Maja Vukić

Nadzorni odbor:
Boris T. Matić, Lado Skorin, Vanja Sremac

Međunarodni odnosi:
Tamara Babun