Kontakti

Hrvatska udruga producenata
Josipa Kozarca 22
10 000 Zagreb
Hrvatska

MB: 01719009
OIB: 50898554465
IBAN: HR5924840081106322117

tajnistvo@hrup.hr

Predsjednica:
Vanja Sremac

Dopredsjednik:
Hrvoje Osvadić

Upravni odbor:
Tamara Babun, Boris T. Matić, Hrvoje Osvadić, Lado Skorin, Vanja Sremac

Nadzorni odbor:
Hrvoje Laurenta, Ivan Maloča, Tina Tišljar