Kontakti

Hrvatska udruga producenata
Josipa Kozarca 22
10 000 Zagreb
Hrvatska

MB: 01719009
OIB: 50898554465
IBAN: HR5924840081106322117

tajnistvo@hrup.hr

Predsjednik:
Hrvoje Osvadić

Dopredsjednik:
Lado Skorin

Upravni odbor:
Aleksandar Arsovski, Miljenka Čogelja, Selma Mehadžić, Hrvoje Osvadić, Lado Skorin

Nadzorni odbor:
Tamara Babun, Ivan Maloča, Vanja Sremac