Tiha Modrić

Tiha Modrić
Tiha Modrić diplomirala je na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Od 2013. godine surađuje na svim dokumentarnim filmovima i drugim audiovizualnim projektima Istra filma kao producentica. Od 2017. godine uključena je u pripremu, organizaciju i realizaciju History Film Festivala – međunarodnog festivala povijesnog dokumentarnog filma čijom izvršnom direktoricom postaje 2021. godine. Godine 2019. pokreće program prilagođavanja filmova za osobe oštećena vida i/ili sluha pod nazivom Inkluzivno kino. Kao nadogradnju ovom izvrsno prihvaćenom programu, godine 2020. započinje realizaciju programa Filmofilija – filmskih radionica otvorenih za sve naraštaje, s posebnim ciljem da se djeca i mladi s invaliditetom uključe u kreativne procese filmske umjetnosti. U 2021. pokrenula je program digitalne prilagodbe postojećih i kreiranja novih kulturnih sadržaja edukativnog karaktera Istra filma pod nazivom Digitalni susreti. Godine 2022. postaje direktorica umjetničke organizacije Istra film iz Rijeke u sklopu koje se nastavlja baviti filmskom produkcijom.

2021. / Tko je ovdje lud? / Bernardin Modrić / dokumentarni / 49'

2021. / Rock bozon / Bernardin Modrić / dokumentarni / 37'

2020. / LP rock / Bernardin Modrić / dokumentarni / 43'

2019. / Kula smrti / Bernardin Modrić / dokumentarni / 41'

2016. / Az, Branko pridivkom Fučić / Bernardin Modrić / dokumentarni / 36'

2015. / Opčinjen prostorom / Bernardin Modrić / dokumentarni / 26'

2014. / Moja Europa / Bernardin Modrić / igrano-dokumentarni / 54'