Sanja Borčić

Sanja Borčić
Rođena 1969. u Splitu, diplomirala je Povijest umjetnosti i Arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te 2006. godine magistrirala na Salzburškom sveučilištu (MBA) - International Art Management. Pohađala je brojne seminare iz različitih segmenata managementa u kulturi. Od 1996. se bavi produkcijom manifestacija i festivala u kulturi. Animafest (’96, ’98, ‘02 , ZagrebDox ‘06-‘13, HFAF, Animation Worshop 2010-). Od 2010. radi u Ustanovi Zagreb film na poslovima međunarodne suradnje i distribucije kratkih animiranih filmova. Radila je u Koncertnoj direkciji Zagreb i Factumu.

Nova cesta 184
10000 Zagreb
gsm: +385 91 4557066

sanjatoth@gmail.com