Ivan Katić

Ivan Katić
Ivan Katić rođen 1977. Obrazovanje stekao na Sveučilištu u Zagrebu/Ekonomski fakultet. Vlasnik/Producent u K A O S since 1995. – trenutno radi dugometražnu dramu/animaciju/dokumentarni. Vlasnik/Šef ksenobiologije u Weyland Yutani Incorporated od 2018. – trenutno radimo bolje terene. Vlasnik/Zadužen za Woight-Kampff testiranje u Tyrell Corporation od 2020. – trenutno razvijamo optiku. Osnivač S P E C T R E od 2020. Producent na nekoliko tisuća reklama, stotine muzičkih spotova i nekoliko dugometražnih igranih/animiranih/dokumentarnih.

Ivana Gorana Kovačića 25

10 000 Zagreb

+385913698265

Ivan@Kaos.hr

2021 “Po tamburi” dugometražni igrani flm / Director: Stanislav Tomić / 88min

2020 “Slučajna raskoš prozirnog vodenogrebusa” dugometražno animirano eksperimentalni film / Director: Dalibor Barić / 82min