Hrvoje Laurenta

Hrvoje Laurenta
Rođen sam 14. kolovoza 1981. godine u Splitu. Trenutno živim i radim u Zagrebu. Diplomirao sam novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 2008. godine, a upravo dovršavam doktorsku disertaciju na Doktorskoj školi Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Kulturologija - smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju. 2002. godine sam imenovan Koordinatorom, a 2008. Izvršnim direktorom Zagreb Film Festivala, najvećeg međunarodnog filmskog festivala u Hrvatskoj. U sklopu Umjetničke organizacije Zagreb Film Festival od 2008. do 2019. godine obnašam dužnost Izvršnog direktora zagrebačkog Kina Europa, u to vrijeme jedne od najznačajnijih neovisnih kulturno-umjetničkih institucija u ovom dijelu Europe. Kino Europa je dobilo nagradu mreže Europa Cinemas za najbolji program u Europi u 2016. godini što je jedna od najvećih međunarodnih nagrada za neku hrvatsku instituciju u kulturi od osamostaljenja. U Umjetničkoj organizaciji Zagreb Film Festival bio sam stalno zaposlen nešto više od 14 godina. Od 2009. do 2013. godine bio sam član Upravnog odbora svjetske mreže umjetničkih kina CICAE, a od 2017. do 2019. godine stručni suradnik mreže Europa Cinemas. Od 2013. godine kao predavač i sudionik okruglih stolova diljem Europe govorim o inovativnostima u kulturi, kulturnoj politici i menadžmentu te kinoprikazivaštvu. Jedan sam od osnivača te prvi predsjednik Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača (od 2014. do 2018. godine). 2017. godine mi Hrvatska udruga producenata dodjeljuje godišnju nagradu "Albert Kapović" za istaknuti rad u promicanju filmske umjetnosti. Od 2022. godine dio sam Panela eksperata Europske komisije za procjenu prijava, odabir i monitoring Europskih prijestolnica kulture. Od iste sam godine jedan od eksperata za procjenu prijavljenih projekata u sklopu javnih poziva Kreativne Europe - potprogram MEDIA. 2022. godine angažiran sam od strane Ministarstva kulture Kraljevine Saudijske Arabije kao savjetnik za osnivanje i pokretanje prvog umjetničkog kina u toj zemlji. Član sam Europske filmske akademije te Hrvatske udruge producenata čiji sam bio potpredsjednik od 2019. do 2021. godine. Uz navedeno, od 1998. godine do danas pokrećem i(ili) organiziram niz kulturno-umjetničkih i edukacijskih projekata i programa.